Anatec Banner

Score lichtkranten

score lichtkranten

score lichtkrant als:

1)scorebord

2)datum en tijddisplay

3)lichtkrant

Score-lichtkranten kunnen als scorebord en lichtkrant gebruikt worden. Zodoende kan naast gebruik als scorebord ook willekeurige andere informatie weergegeven worden, bijvoorbeeld over evenementen, openings- en sluitingstijden, parkeerinformatie, standen van (andere) wedstrijden maar ook sponsorreklame van een of meerdere sponsoren

score lichtkrant

score lichtkrant

Met name voor exploitanten en sponsoren biedt dit interessante mogelijkheden. Omdat het scorebord tijdens wedstrijden veel bekeken wordt door spelers, publiek en soms zelfs door de omroepcamera's is krijgt promotie op de scorelichtkrant meer aandacht dan bijvoorbeeld op een reklamepaneel.

Zo zouden bijvoorbeeld tijdens wedstrijden scores afgewisseld kunnen worden met sponsorteksten, algemene informatie of tussenstanden van andere wedstrijden die op hetzelfde moment gespeeld worden.anatec
ANATEC - Kerver 19 - 5521 DA Eersel - T +31 497 513437 - info@anatec.nl