Contactmat

Met deze contactmat kunt u de start, passage en finish registreren door tijdens het aanraken (bijvoorbeeld zodra erop gelopen wordt) de tijd met een timer (Timy) te registreren.