Wedstrijdzwemmen

Een score systeem voor wedstrijdzwemmen bestaat uit verschillende onderdelen en kan voor verschillende niveau’s worden samengesteld. Ook is er de mogelijkheid een trainingssysteem voor wedstrijdzwemmen samen te stellen om beter te kunnen trainen.

Tijdmeting en verwerking voor wedstrijdzwemmen

Een score systeem voor wedstrijdzwemmen bestaat uit een scorebord en tijdwaarneming. Deze zijn beschikbaar voor verschillende niveaus.
Met het basismodel bestaat uit een LED video display of scorebord, 2 stuks 30/60 secondenklokken met bedieningsunit met ingebouwde timer voor wedstrijdzwemmen, startdrukknop en finishdrukknoppen. Middels een extra bedieningsunit doet dit scorebord tevens dienst als waterpoloscorebord. Bij gebruik als scorebord voor wedstrijdzwemmen kunnen op de timer 1 startdrukknop en tot maximaal 8 finishdrukknoppen of aantikplaten aangesloten worden. Door een druk op de startdrukknop geeft de claxon het startsignaal aan en de wedstrijdtijd op het scorebord gaat lopen. Met de finishdrukknoppen of aantikplaten worden per baan de tussen- of eindtijden geregistreerd en achtereenvolgens op het scorebord weergegeven.

schema van de tijdwaarneming voor wedstrijdzwemmen
Tijdmeting voor
wedstrijdzwemmen

Voor internationale wedstrijden en kampioenschappen wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid score systeem voor wedstrijdzwemmen. Enkele onderdelen van dit systeem zijn: Scorebord (LED video display), timer, aantikplaten, startblokken met valse startsysteem, akoestisch systeem, spraakcommunicatie tussen start en tijdwaarneming, tijdregistratie software, meet management software (voor voorbereiding van westrijden, indeling in leeftijdscategorieen, wedstrijddisciplines, estafettes, opslag van resultaten etc.) Dit kan op twee uiteinden van het zwembad aangebracht worden. Op internationaal niveau wordt gebruik gemaakt van ALGE (hyperlink naar de interne alge pagina) tijdregistratie. Deze voldoet aan alle FINA eisen en biedt extra mogelijkheden zoals reactietijdmeting, block-off tijdmeting etc.. Enkele referenties voor wedstrijdzwemmen zijn het Sloterparkbad in Amsterdam, de Viegende Vaart in Terneuzen en het Vrijburgbad in Vlissingen.

Tijdmeetsysteem voor wedstrijdzwemmen

Tussen het basismodel en bovenstaand internationaal systeem zijn vele tussenvormen mogelijk.

Trainingsysteem voor wedstrijdzwemmen

Voor trainingen op topniveau blijkt het start en keerpunt-trainingssysteem voor wedstrijdzwemmen een goede ondersteuning.

De signalen van de sensoren t.w. Startdrukknop (023-10), claxon (STB), startplaat (SWR2) en aantikplaat (TP8) worden door de timer (TIMY) gemeten en naar de laptop met evaluatiesoftware verstuurd. Hier worden deze gegevens verwerkt tot:

  • reactietijd : tijdverschil tussen startpuls (startsignaal van de startclaxon) en de reactietijd (eerste afzetmoment als gevolg van de spierreactie)
  • block off tijd : tijdverschil tussen startpuls (startsignaal van de startclaxon) en het verlaten van het startblok (snelheid van de afzetbeweging, spierrespons)
  • aantiktijd : tijdverschil tussen startpuls (startsignaal van de startclaxon) en aantikmoment(en) (zwemsnelheid)
  • keerduur :tijdverschil tussen aantikmoment en het verlaten van de aantikplaat (keersnelheid)
  • afzetduur :tijdverschil tussen begin van afzetten van de voet op de aantikplaat en het verlaten van de aantikplaat

De software op de laptop verwerkt de data van de timer en presenteert bovenstaande gegevens op het scherm. Deze gegevens kunnen tevens op bovenstaand scorebord getoond worden zodat de zwemmer directe terugkoppeling krijgt over deze trainingsaspecten. Behoudens de sensoren en het scorebord kan alles eenvoudig op één trainingstafel opgesteld worden en van hieruit bediend worden.