Basketbal

Enkele sporten stellen specifieke eigenschappen aan het scorebord en de bediening. Zo bestaan basketbal scoreborden voor de hogere spelniveaus uit een scoredeel, persoonlijke foutenpanelen en 24 seconden klokken (ook wel schotklokken genoemd) met een bedieningsunit en een aparte bediening voor de schotklokken. Verder worden eisen gesteld aan cijferhoogten, plaatsing en hoe spelregels in het scorebord tot uiting komen.

schema van een basketbal scorebord
Basketbal scorebord

DWF Digitaal Wedstrijd Formulier

Anatec koppelt DWF Digitaal Wedstrijd Formulier Basketbal. Ombouw bedieningsunit voor communicatie met de registratiesoftware voor basketbal van de NBB (elektronisch wedstrijdformulier):

  • Ombouw voor extra usb uitgang naast de bestaande scorebord uitgang.
  • Service app voor connectie met de Sportlinked app.

Naast de benodigde software en de tablet moet de bedieningsunit voor de basketbal scoreborden omgebouwd worden. In de bedieningsunit wordt extra hardware geĆÆnstalleerd. De bedieningsunit dient vooraf naar Anatec BV, Kerver 19 5521 DA Eersel, verstuurd te worden, waar deze na ontvangst omgebouwd wordt.

Voor verbinding met de sportlinked app dient u de AK 30 I sportlinked app te downloaden van de Google playstore en te installeren op uw Android tablet. Eventuele bekabeling naar uw tablet is tablet specifiek en is geen onderdeel van deze aanbieding. De sportlinked app (elektronisch wedstrijdformulier) is geen product van Anatec maar van Sportlink. Anatec is niet verantwoordelijk voor de werking van de sportlinked app op uw tablet .

Schotklokken

schotklok

Basketbal scoreborden gebruiken meestal twee losse schotklokken. De schotklok geeft de resterende tijd aan waarbinnen de aanvallende partij een schotpoging dient te hebben uitgevoerd. De maximale tijd is 24 seconden en de schotklokken tellen af tot 0 seconden tenzij tijdig de schotpoging is uitgevoerd, of het spel is stilgelegd (gevolgd door een opwerpbal). Hierna worden, afhankelijk van de situatie, de schotklokken weer gereset naar 24 seconden, of de aflopende tijd wordt weer gestart waar deze gestopt is.

Op de hogere speelniveaus zijn schotklokken verplicht.

schotklok met een buzzer
Schotklok AK 2.24IR-CLX met claxon

De schotklok geeft de resterende tijd aan waarbinnen de aanvallende partij een schotpoging dient te hebben uitgevoerd. De maximale tijd is 24 seconden en de schotklokken tellen af tot 0 seconden tenzij tijdig de schotpoging is uitgevoerd, of het spel is stilgelegd (gevolgd door een opwerpbal). Hierna worden, afhankelijk van de situatie, de schotklokken weer gereset naar 24 seconden, of de aflopende tijd wordt weer gestart waar deze gestopt is.

schotklok met weergave van score
SET 2.24-4.11 INTR
schotklok met speeltijd

Een set schotklokken is in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Deze bestaat standaard uit twee displays die ieder schuin achter de basket geplaatst worden Bij de losse set (SET 2.24 LR) worden deze displays aangevuld met een bedieningsunit, een voedings / geluidskast en kabels. Bij de set met geintegreerde aansturing (SET 2.24 INTR, SET 2.24-4.11 INTRG) worden de displays vanuit het scorebord aangestuurd. De SET 2.24-4.11 INTRG toont tevens de speeltijd (hoofdklok). Een extra bedieningsunit voor de schotklokken zit gekoppeld aan de bedieningsunit voor het scorebord. De aftellende (resterende) tijd voor een doelpoging en eventueel de speeltijd lopen hier synchroon met de speeltijd in het hoofdscorebord. De aftellende tijd in de schotklok kan zo nooit hoger zijn dan de resterende speeltijd. Hiermee worden misverstanden over de resterende tijd voor een doelpoging voorkomen.

Indien het een en ander aangesloten dient te worden op de omroepinstallatie, zodat de geluidsterkte in de zaal naar wens geregeld kan worden – bijvoorbeeld bij grote publieksaantallen -, kan gebruik gemaakt worden van de AK 30 ext extensiemodule. De AK 30-ext1 extensiemodule biedt naast een audiouitgang vele andere mogelijkheden.