Verkeersdisplays

Weergavemogelijkheden met de panelen:

Naast de bekende “animatiebeelden” zijn ook volgrafische beelden mogelijk. Dit geldt voor Drips en MSI’s zodat deze ook afbeeldingen van bijvoorbeeld een wegsituatie verderop, al dan niet in combinatie met tekstberichten tonen.

De beelden kunnen dynamisch weergegeven worden, bijvoorbeeld lopende pijlen die een komende wegversmalling aangeven

Voorbeeld: bij calamiteiten kan een volgrafisch beeld van een afgesloten weg, of een vernauwing naar één baan worden weergegeven. Dit wordt ondersteund met pijlen die lopend de versmalling aangeven. De kijkhoek van de MSI’s door hun plaatsing bijvoorbeeld groter gekozen worden, zonder dat dit de leesbaarheid in vol zonlicht vermindert.

Gerelateerde informatie op de displays

Drips en MSI’s kunnen elkaar in het reguleren van verkeersstromen ondersteunen

Door de uitgebreidere weergavemogelijkheden van Drips en MSI’s kan de informatie hierop zo weergegeven worden dat deze:

  • Herkenbaar met elkaar te maken heeft
  • Elkaar ondersteunt

Voorbeeld: Men nadert wegwerkzaamheden en de verkeersdichtheid is kritisch voor het ontstaan van een file.

Op de MSI’ displays worden afbeeldingen voor het naderen van wegwerkzaamheden getoond en grafische weergave van de locatie van dat display (dus ook de weggebruiker) ten opzichte van de wegwerkzaamheden.

Tevens wordt een “optimale” snelheid weergegeven waarmee de totale vertraging op dit traject (filevorming) minimaal is. Naarmate men het punt van de filevorming nadert wijzigt de informatie op de panelen naar de laatste stand van zaken.

Intelligent Netwerk

Bovenstaande scenario’s vragen om een gekoppeld systeem. De ontvangen verkeersinformatie (en eventueel andere informatie) wordt door een Centrale Eenheid  verwerkt. Van hieruit worden meerdere panelen en een bepaalde regio aangestuurd.

Deze Centrale Eenheid stuurt tevens de informatie door naar een volgende Centrale Eenheid die een aangrenzende regio beheert.

Voor bijvoorbeeld statistische bewerkingen worden de gegevens opgeslagen in een databasesysteem

Voor meer informatie neem contact met ons op.