Handbal

Voor een handbal scorebord voldoet weergave van de score tot minimaal 99-99 en speeltijd (oplopend of aftellend). Op hogere spelniveaus wordt vaak met straftijden gewerkt.

schema van een handbal scorebord
Handbalscorebord
voorbeel van een handbal scorebord